Personuppgiftspolicy

1. Information om behandling av personuppgifter

Vi på HomeNow värnar om din personliga integritet och vill försäkra dig om att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR (EU: s allmänna dataskyddsförordning nr 2016/679). Denna personuppgiftspolicy beskriver hur vi samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter.

2. Vem är personuppgiftsansvarig?

HomeNow Stockholm AB

Org.nr: 559244-5026

E-mail: info@homenow.se

3. Vilka personuppgifter samlas in?

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer och ekonomisk information i samband med kreditprövning inför avtalstecknande.

4. För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?

HomeNow behandlar personuppgifter för följande ändamål: hantera intresseanmälningar, administrera uthyrningen, ingå eller fullgöra hyresavtalet, fakturering, uppsägning och besiktning.

HomeNow kan även komma att spara personuppgifterna i en kandidatdatabas i syfte att kontakta den sökande vid framtida uthyrningar.

 

 

 

5. Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?

Personuppgifter inhämtas och behandlas för att kunna ingå och fullgöra avtal och/eller med stöd av en intresseavvägning eller i vissa fall samtycke.

6. Hur länge lagras personuppgifterna?

HomeNow lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. HomeNow genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.

7. Dina rättigheter

När vi samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:

a)   Begära ett utdrag över de personuppgifter vi behandlar samt på vilket sätt de behandlas;

b)   Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter;

c)    Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att (Bolagsnamn) inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund.

d)   Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds.

​8. Ytterligare information

För ytterligare information om vår hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta HomeNow Stockholm AB enligt ovan angiven kontaktinformation. Om du har synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen.